Health & Beauty

 สมุนไพรคือคำตอบของการรักษามะเร็งหรือไม่?

หากมีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับมะเร็งมากที่สุด นั่นคือความเจ็บปวด ความเจ็บปวดที่มะเร็งได้สร้างให้กับเหยื่อที่เป็นนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งนำไปสู่อาการเจ็บปวดตามร่างกาย ผู้ป่วยบางคนแทบจะไม่สามารถพูดได้เนื่องจากความเจ็บปวดที่ได้รับ นี่เป็นเหตุผลว่างานวิจัยจำนวนมากได้พยายามที่จะหาหนทางในการบรรเทาความเจ็บปวดเหล่านี้ (เพราะการรักษามะเร็งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก)

ยังมีความเคลื่อนไหวเล็กๆ อีกทางหนึ่งที่ดูจะสร้างความแตกต่างในการรักษามะเร็งจากวิธีการปรกติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งรู้สึกเจ็บปวด พวกเรามักจะไปพบแพทย์ประจำตัวเพื่อขอยาบรรเทาอาการปวด อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่ใช้ยาทางเลือกนั้นอาจจะพบกับแนวทางใหม่ในการช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเหล่านี้ได้

โดยการใช้พืชทางการแพทย์หรือสมุนไพรที่รวมไปถึงกัญชาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เนื่องจากมีการศึกษาหลายกรณีที่พบว่ามะเร็งเกิดจากการรับประทานสิ่งที่มีการปรุงแต่งเจือปนเข้าไป บางท่านจึงแนะนำให้ลองรับการรักษาแนวธรรมชาติดู เช่น การใช้กัญชา อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ ความต้องการกัญชาจึงมีมากขึ้น ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าสมุนไพรแก้มะเร็งได้กลับมามีความนิยมอีกครั้ง และมีความต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ